Profil kompanije

LINGUISTIC SYSTEMS jе osnovana u aprilu 2005. godine, kao kompanija za usluge pismenog i usmenog prevođenja. U tom trenutku ona je bila pružalac usluga kupcu kompanije „Elektrostopanstvo na Makedonija“, kompaniji „EVN Austrija“, pokrivajući potrebe investitora sa do 13 usmenih prevodilaca za jedan jezičan par dnevno.

Ponosni smo što smo imali mogućnost da pomognemo ovoj renomiranoj kompaniji pri njenom radu u Makedoniji sa stalnim i izuzetnim uspehom i što smo pomogli investitoru da se koncentriše samo na svoje poslovne aktivnosti, dok smo mi rešavali sva jezična, a povremeno i organizacijska pitanja konferencija za štampu, kickoff-susreta, stručnih poseta i pratili tehničke timove kroz Makedoniju, istovremeno prevodeći nad 10.000 stranica stručne dokumentacije i izrađujući stručnu terminološku bazu elektroenergetike. Sve to je bilo novo za većinu usmenih prevodilaca, ali svakog dana smo povećavali našu ekspertizu na ovom polju i za ovo iskustvo smo izuzetno zahvalni.

Saradnja sa ovim klijentom trajala je do kraja 2010. godine, kada se je kompanija uspešno pozicionirala na makedonskom tržištu i zaposlila dovoljno pismenih i usmenih prevodilaca.

Takođe smo pružaoci usluga banci „NLB banka“ AD Skoplje koja je deo grupacije NLB i to skoro jednu deceniju. Ovom klijentu pružamo usluge pismenog i usmenog prevođenja za mnoštvo jezičnih kombinacija, kao i lektorske i uređivačke usluge. Dugoročnu saradnju razumemo kao dokaz naše stručnosti na polju bankarstva, računovodstva i revizije. Naša ekspertiza na ovim poljima takođe nam omogućava i saradnju sa drugim bankama u Makedoniji i sa OECD (Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj).

Od našeg osnivanja uspešno sarađujemo i sa mnogim domaćim i međunarodnim institucijama, među kojim sa Ministarstvom spoljnih poslova Republike Makedonije, Kabinetom predsednika Republike Makedonije, kancelarijama fondacije „Konrad Adenauer“ u Makedoniji i Bugarskoj, kao i sa centralom fondacije „Konrad Adenauer“ u Berlinu, GTZ/GIZ, Ambasadom Republike Austrije u Makedoniji, Fondom za populaciju Ujedinjenih nacija, ali takođe i sa mikro, malim i srednjim domaćim i stranim kompanijama, advokatskim i javnobeležničkim kancelarijama. Naša stručnost usmenog prevođenja za kombinaciju nemački-engleski i obrnuto i nemački-makedonski i obrnuto bila je potvrđena i dobijenim međunarodnim tenderom belgijske kompanije „IBF International Consulting SA“ u funkciji pružaoca usluga za projekte finansirane od EU.

Pored naših glavnih polja stručnosti u odnosu na usluge pismenog i usmenog prevođenja – politike, biznisa, EU-integracije, prava, bankarstva, elektrotehnike i računovodstva, sa značajnim iskustvom na polju osiguranja i revizije, postali smo i pružaoci usluga austrijskom gigantu „Vienna Insurance Group“ od početka njihovog poslovanja na makedonskom tržištu (od 2009. godine).

Nakon što su nam mnogi međunarodni klijenti pružili svoje poverenje, neki od njih su zamolili za našu asistenciju i na njihovim događajima, pri planiranju delegacijskih poseta, susreta, kao i pri osnivanju svojih podružnica i ćerki firmi u Makedoniji, tako da nakon perioda pripreme i testiranja saradnje sa najprikladnijim partnerima, od 2014. godine nudimo i paket usluga za naše strane klijente, koje su povezane sa planiranjem njihovih poslovnih poseta Makedoniji, uključujući i nadzor događaja i planiranje slobodnog vremena delegata.

Naša najnovija poslovna grana, koju smo započeli u 2016. godini, je posredovanje pri povraćaju PDV u Makedoniji i asistencija stranim kompanijama u postupku za povraćaj PDV za proizvode nabavljene u Makedoniji. Do ovog trenutka nijedan klijent nije bio odbijen od nadležnih nacionalnih institucija.

Više detalja o određenoj našoj usluzi koju možete da zatražite naći ćete na ovoj internet-stranici u delu koji se odnosi na uslugu koja Vas zanima.

Dobrodošli ste da nam pošaljete upit elektronskom poštom ili da nam se obratite u naše radno vreme.

Misija
Naša misija je posvećenost ispunjavanju zahteva svakog klijenta na najprofesionalniji mogući način, smatrajući korektnost, poverljivost i poštovanje rokova našim prioritetom. Mi se smatramo uspešnim kada našim klijentima omogućimo da svoje projekte realizuju na najbolji mogući način.
Vizija
Naša vizija nije samo da postanemo vodeća kompanija u regionu za usluge pismenog i usmenog prevođenja sa najvećom lepezom jezičnih parova, već da našim klijentima pružimo i druge usluge koje će im pomoći da uštede vreme, novca i da se osećaju kao kod kuće u Republici Makedoniji.

Korišćeni CAT alati:

  • SDL TRADOS Studio 2017