Povezane usluge

Lektorisanje

Lektorisanje predstavlja proces provere konačnog nacrta dokumenta ili teksta (nezavisno od toga da li se radi o izvornom ili ciljnom tekstu) nakon što je izrađen, sa ciljem da se osigura da ne postoje nikakve greške (pravopisne, interpunkcijske, gramatičke ili neprikladno korišćenje regionalnog jezika – na primer, američki engleski nasuprot britanskom engleskom). U nekim državama svi objavljeni tekstovi obavezno moraju biti lektorisani pre njihovog objavljivanja. Po pravilu, tekstove lektorišu osobe čiji je matični jezik onaj koji se lektoriše. Svi lektori za makedonski jezik angažovani od nas su ovlašćeni akademski lektori.

Proces lektorisanja

[cool-timeline layout=”horizontal” category=”lektoriranje” skin=”default” designs=”design-3″ show-posts=”820″ order=”ASC” items=”6″ icons=”YES” story-content=”full” date-format=”default” based=”custom” autoplay=”false” start-on=”0″]

Cene

Lektura po reči: od 0,02 evra

Lektura po stranici (1.800 karaktera sa razmacima ili 1.500 karaktera bez razmaka): od 2,00 evra

Editovanje

Editovanje predstavlja proces pregledavanja i izmene teksta sa namerom da se poboljša tok i opšti kvalitet pismenog. Editor treba da ima slobodu da odstrani cele rečenice ili da iznova ponovo napiše cele stavove. Naši editori ispravljaju i očigledne greške, ali nisu ovlašćeni lektori.

Ovu uslugu nudimo samo za makedonski, nemački i engleski jezik.

Cene

Editovanje po stranici (1.800 karaktera sa razmacima ili 1.500 karaktera bez razmaka): na zahtev

Oprema za usmeno predvodjenje i konferencijska oprema (kabine, mikrofoni itd.)

Za vršenje simultanog prevođenja nužna je suštinska oprema u formi kabina za usmeno prevođenje, audiovizuelne opreme ili mobilnog sistema za usmeno prevođenje, koji se montiraju na lokaciji usmenog prevođenja.

Molimo Vas pošaljite nam detaljno obrazloženje za Vaše potrebe ili predstavite nam planirani događaj (broj učesnika, slušalaca, jezika itd.), kako bismo mogli da Vam dostavimo najprikladniju ponudu.