Prihvatanje + dostava izvornog teksta (kod lekture prevoda i ciljnog teksta)