Лингвистички Услуги

Превод
Превод претставува точен пренос на изворен текст во целен текст. Зависно од видот на преводот, разликуваме судски и незаверен превод.
Прочитај повеќе
Толкување
Толкување претставува пренос на говорен изворен текст во говорен целен текст. Постојат повеќе форми на работа: симултано толкување и консекутивно толкување.
Прочитај повеќе
Поврзани Услуги
Поврзаните услуги вклучуваат Едитирање, Лекторирање и Толкувачка и Конференциска Опрема (Кабини, Микрофони итн.)
Прочитај повеќе